Hrana za tov brojlera

Hrana za tov brojlera

Postoje dva veoma važna faktora u vezi sa ishranom koji utiču na kvalitet i isplativnost tova brojlera, a to su kvalitet hrane za tov brojlera i period tokom kojeg se daje određena vrsta hrane, odnosno određena smeša.

Vrsta hrane za tov brojlera i njen oblik zavisi od tipa tova za koji se uzgajivač opredeli. Postoje dva tipa tova, a zavise od krajnjih težina koje se žele postići.

Prvi tip tova brojlera traje 39 do 42 dana i tokom tova se daju 4 vrste smeše hrane. Prva smeša se naziva starter i daje se od prvog do 10 dana starosti tovnih pilića. Od 11 do 20 dana starosti daje se druga smeša (hrana za tov brojlera) koja se naziva starter2. Smeša grover se daje od 21. do 30. dana starosti. Na kraju se daje smeša sa najnižim procentom proteina u svom sastavu – finišer, a daje se od 31. dana do kraja tova.

Svaka od pomenutih vrsta hrane za piliće je prilagođena potrebama tovnih pilića. Prve dve vrste imaju nižu energiju, ali visok nivo proteina. Na taj način se postiže ravnomeran rast skeleta i unutrašnjih organa. Druge dve vrste su koncentrisane na brže povećanje telesne mase tovnih pilića, te u svom sastavu imaju visok nivo energije.

Drugi tip tova brojlera traje preko 56 dana, a na taj način se postižu težine od oko 3,5kg. U tom slučaju se ne koriste četiri, već samo tri smeše i to: od prvog do 28. dana se daje starter kako bi se ostvario što veći porast, zatim od 29. do 50. dana starosti daje se smeša grover i na kraju, od 51. dana do kraja tova koristi se smeša finišer.

Obzirom na to da se u ovom slučaju pilići tove do većih težina, potrebno je duže davati starter smešu kako bi se njihov skelet što više razvio. Ova vrsta tova ima svoje prednosti, ali i mane. Kod ove vrste tova postoji mnogo viša konverzija hrane, ali se, sa druge strane, mnogo dobija na povećanju i poboljšanju najkvalitetnijih delova trupa.

Vrste hrane za tov brojlera

Dok su ranije smeše starter bile uglavnom u brašnastom obliku, sada je tov brojlera olakšan time što se hrana za tov pilića proizvodi i u obliku peleta ili drobljenih peleta čime se smanjuje njen rastur, nema izbora kvalitetnijih i manje kvalitetnih delova smeše, već tovni pilići u svakom obroku i svakim zalogajem dobijaju ravnomernu količinu hranljivih materija. Pored toga, i mogućnost prljanja ovakve vrste hrane je znatno niža. Jedna od najvažnijih prednosti je činjenica da drobljena hrana i peleti više odgovaraju digestivnom sistemu i želucu živine, te je ona lakše vari.

Kvalitet hrane zavisi od sirovine iz koje su obezbeđene hranljive materije, ali najviše od odnosa energije, proteina i aminokiselina koje ona obezbeđuje.

U proseku, jedno tovno pile za 28 dana pojede oko 2,4kg hrane, a za 42 4,6kg. Do 56. dana pile potroši oko 7,5kg hrane.

Idealna situacija je kada odgajivač može samostalno da proizvodi hranu, te zna tačno šta njegova živina jede.

Pile Prom Logo

AAA Logo