Jednodnevni tovni pilići

Jednodnevni tovni pilići

Proizvodnja jednodnevnih tovnih pilića u velikoj meri zavisi od ishrane i uslova u kojima su odgajana roditeljska jata, od načina prikupljanja i skladištenja priplodnih jaja, ali i od uslova u inkubatorskoj stanici, odnosno tzv. tehnologije inkubiranja.

Prilikom proizvodnje jednodnevnih tovnih pilića, nakon izleganja jaja više se ne može uticati na njihov kvalitet, ali budućim jednodnevnim pilićima možemo pružiti optimalne uslove u inkubatorskoj stanici.

Vizuelna provera kvaliteta priplodnih jaja

Kada stignu priplodna jaja u inkubatorsku stanicu, prvo što treba obaviti jeste provera njihovog kvaliteta, jer od njega u velikoj meri zavisi uspeh inkubacije. Nasadna, odnosno priplodna jaja ne smeju imati poroznu ljusku, ona ne sme biti napukla, mekana ili naborana. Takođe, ona ne smeju imati izražene krečne naslage, ne smeju biti zaprljana krvlju niti izmetom.

U pogledu oblika, priplodna jaja ne smeju biti okrugla niti suviše duguljasta, ne smeju biti previše mala niti smeju imati dva žumanceta, jer svi ovi faktori utiču negativno na razvoj samog pileta, ali i opšte zdravstveno stanje u inkubatorskoj stanici.

Dezinfekcija priplodnih jaja

Nakon što je obavljeno klasiranje jaja u inkubatorskoj stanici, vrši se ponovna dezinfekcija priplodnih jaja kako bi se uništile bakterije koje se nalaze na ljusci i sprečio njihov ulazak u unutrašnjost jajeta, te njegova kontaminacija.

Inkubacija jaja

Uslovno rečeno, prva faza inkubacije jaja i proizvodnje jednodnevnih tovnih pilića jeste predgrevanje. Ono predstavlja skladištenje jaja u posebnoj prostoriji u kojoj je temperatura između 24 i 26°C, a vlažnost vazduha oko 80%. Jaja se u toj prostoriji nalaze 10 do 12 sati kako bi se postupno prilagodila višoj temperaturi. Predgrevanje je neophodno kako ne bi došlo do kondenzovanja vodene pare na ljusci jajeta usled njegovog naglog zagrevanja.

Temperatura u inkubatorskoj stanici

Za uspešnu inkubaciju jaja potrebno je obezbediti temperaturu od 37,5-38°C u predvalionici, dok u valioniku temperatura može biti nešto niža – 37,2-37,5. Embrion jajeta pred sam kraj proizvodi toplotu, te je potrebno hlađenje i navedena temperatura za uspešnu inkubaciju.

Temperatura samog jajeta bi trebala u prvih 12 dana da iznosi oko 37,8°C. Nakon toga se ona postepeno povećava i do kraja inkubacije iznosi oko 38,5°C.

Vlažnost vazduha u inkubatorskoj stanici

Tokom procesa inkubacije, vodena para iz jajeta izlazi kroz pore na samoj ljuski. Ono ne bi smelo do 18. dana inkubacije da izgubi više od 12% svoje težine.

U predvalioniku vlažnost vazduha bi trebalo da bude između 65 i 70%, dok u valioniku treba da bude 70-80%. Granice ne bi trebalo drastično prelaziti, jer može dovesti do uginuća embriona.

Ventilacija

Ventilacija je takođe izuzetno bitan faktor koji utiče na uspešnost inkubacije. Odgovarajućim brojem ventilatora se obezbeđuje dovoljna količina kiseonika i odvođenje ugljen-dioksida, ali i odvođenje viška toplote.

Okretanje jaja

Kako bi se uspešno izlegli kvalitetni jednodnevni tovni pilići (brojleri), neophodno je stalno okretanje jaja. Ono obezbeđuje pravilan razvoj embriona. Od 3. do 19. dana inkubacije, priplodna jaja se okreću u određenim vremenskim intervalima. U lesama inkubatora se prvo postavljaju pod uglom od 45°, a zatim se okreću za 90°. Tokom jednog dana je potrebno jaja okretati minimum 8 puta. Ukoliko se ona ne okreću dovoljno često (ili uopšte) ili je ugao pod kojim se okreću mali procenat izleženih pilića se primetno smanjuje. Okretanjem jaja se istovremeno utiče i na protok vazduha u ležioniku.

Provera razvijenosti embriona

Provera razvijenosti embriona u ranim, ali i poslednjim fazama proizvodnje jednodnevnih pilića izvodi se pomoću snopa jakog svetla. Prvi put se ono kontroliše između 6. i 10. dana, a drugi pred samo premeštanje u ležionik. Ona jaja u kojima je došlo do gušenja zametka ili se nije dovoljno razvio embrion potrebno je izbaciti iz inkubatora.

Optimalno, kada su u pitanju jednodnevni tovni pilići, inkubacija jaja traje 21 dan. Sa povećanjem i smanjenjem trajanja inkubacije smanjuje se broj izlegnutih pilića. Do preranog izleganja pilića može doći usled previsoke temperature u inkubatoru ili pak usled nepravilnog skladištenja. Sa druge strane, ukoliko je temperatura u inkubatoru previše niska, doći će do kasnog izleganja jaja. Do kašnjenja u leženju jaja može doći i usled dugog skladištenja jaja.

Vađenje jednodnevnih tovnih pilića predstavlja završnu fazu procesa inkubacije odnosno proizvodnje jednodnevnih tovnih pilića. Nakon što im se paperje u potpunosti osuši, jednodnevni tovni pilići ostaju valioniku još 3-4 sata. Nakon toga, započinje njihovo vađenje, sortiranje i pakovanje u kutije u kojima će biti transportovani do farme na kojoj će biti odgajani. U takve, specijalne kutije ulaze samo živahni i vitalni pilići.

Ukoliko još nemate dobavljača jednodnevnih pilića, evo nekoliko saveta koji Vam mogu olakšati prepoznavanje dobrog pileta. Dobri jednodnevni tovni pilići imaju:

  • dobar opšti izgled i boju
  • izgledaju aktivno i vitalno
  • paperje koje je dobro osušeno, dugo, sjajno i „razbarušeno“
  • oči koje su aktivne, jasne i okrugle
  • dobro držanje glave i izuzetno su pokretljivi
  • pupak koji je u potpunosti zarastao
  • svetle noge, na dodir voskaste
  • zglobove koji nisu crveni i upaljeni itd.

Zaposleni u kompaniji Pile Prom su visokoobučeni i pridržavaju se svih propisanih pravila i standarda kvaliteta ISO 9001 i HACCP, te možete biti uvereni da je proizvodnja jednodnevnih pilića na vrhunskom nivou. Svi jednodnevni tovni pilići izašli sa ove farme zasigurno su zdravi i vitalni, te će i Vaš posao oko daljeg tova biti znatno olakšan.

Ukoliko Vam prilikom tova zatrebaju neke informacije u vezi sa tovom pilića, odgojem matičnog (roditeljskog) jata, proizvodnjom jednodnevnih pilića, proizvodnjom priplodnih jaja ili pak stočnom hranom, možete ih kontaktirati i dobiti provereno kvalitetnu informaciju, obzirom da se kompanija Pile Prom bavi svim ovim delatnostima.

Pile Prom Logo

AAA Logo