Proizvodnja priplodnih jaja

Proizvodnja priplodnih jaja

Proizvodnja priplodnih jaja

Proizvodnja priplodnih jaja odvija se po strogim higijenskim pravilima uz obezbeđene idealne uslove za stvaranje kvalitetnog proizvoda. Prateći evropske trendove u zaštiti i nezi zdravlja živine striktno se pridržavamo propisanih normativa da bi ishrana živine, bazirana na prirodnoj i zdravstveno bezbednoj stočnoj hrani, bila što bolja. Na ovaj način možemo efikasno da kontrolišemo zdravstveno stanje…

Pile Prom Logo

AAA Logo