Proizvodnja priplodnih jaja

Priplodna jaja

Proizvodnja priplodnih jaja odvija se po strogim higijenskim pravilima uz obezbeđene idealne uslove za stvaranje kvalitetnog proizvoda. Prateći evropske trendove u zaštiti i nezi zdravlja živine striktno se pridržavamo propisanih normativa da bi ishrana živine, bazirana na prirodnoj i zdravstveno bezbednoj stočnoj hrani, bila što bolja. Na ovaj način možemo efikasno da kontrolišemo zdravstveno stanje jata u našoj proizvodnji.

Proizvodnja priplodnih jaja – eksploatacija jata od 2006. godine odvija se po HCCP principima i ISO standardu 9001.

Prilikom ove vrste proizvodnje treba obratiti pažnju na:

  • sakupljanje priplodnih jaja
  • pakovanje priplodnih jaja
  • dezinfekciju priplodnih jaja
  • čišćenje prljavih jaja
  • uslove čuvanja jaja – klimatski uslovi u prostoriji za čuvanje

Pored ovih osnovnih pravila u proizvodnji potrebno je voditi računa o zdravstvenom stanju jata, klimatizaciji objekata, higijenskim uslovima, ishrani živine i mnogim drugim aspektima koje zahteva ova vrsta proizvodnje, a što proističe iz dugogodišnje prakse i iskustva.

 

Pile Prom Logo

AAA Logo