Rasprodaja koka i petlova na farmi u Kovilju

Prodaja pilića koka petlova

Volite i često konzumirate jela od piletine? Supa od koke ili petla Vam je specijalitet kojem ne možete da odolite? Rasprodaja koka i petlova na farmi Pile Prom, u Kovilju, događaj je koji ne treba da propustite! Čekaju vas koke i petlovi sa ove farme, po izuzetno sniženim cenama! Prodaja se odvija krajem marta i…

Proizvodnja priplodnih jaja

Proizvodnja priplodnih jaja

Proizvodnja priplodnih jaja odvija se po strogim higijenskim pravilima uz obezbeđene idealne uslove za stvaranje kvalitetnog proizvoda. Prateći evropske trendove u zaštiti i nezi zdravlja živine striktno se pridržavamo propisanih normativa da bi ishrana živine, bazirana na prirodnoj i zdravstveno bezbednoj stočnoj hrani, bila što bolja. Na ovaj način možemo efikasno da kontrolišemo zdravstveno stanje…

Proizvodnja matičnog jata (roditeljskih parova)

Proizvodnja matičnog jata (roditeljskih parova)

Pile Prom d.o.o. se već dugi niz godina bavi proizvodnjom i prodajom odgojenog roditeljskog jata. Kada se govori o proizvodnji matičnog jata postoje brojni uslovi koje je neophodno ispuniti kako bi se dobile kvalitetne jedinke. Oni se tiču objekta u kojem će matično jato biti odgajano. Važno je obratiti pažnju na: gustinu naseljenosti pilića tokom…

Koliko traje tov brojlerskih pilića?

Koliko traje tov brojlerskih pilića?

Vreme koje je potrebno za tov brojlerskih pilića zavisi u potpunosti od odluke odgajivača. Ukoliko postoji potreba za brzim postizanjem pilića spremnih za klanje, tov će trajati 39 do 42 dana. Sa druge strane, ukoliko odgajivač želi da postigne veće težine tovnih pilića – od 3,5kg na više tov mora trajati preko 56 dana. U zavisnosti…

Hrana za tov brojlera

Hrana za tov brojlera

Postoje dva veoma važna faktora u vezi sa ishranom koji utiču na kvalitet i isplativnost tova brojlera, a to su kvalitet hrane za tov brojlera i period tokom kojeg se daje određena vrsta hrane, odnosno određena smeša. Vrsta hrane za tov brojlera i njen oblik zavisi od tipa tova za koji se uzgajivač opredeli. Postoje dva…

Pile Prom Logo

AAA Logo