Stočna hrana – proizvodnja i prodaja

Stočna hrana - hrana za piliće

Dobro je poznato da od kvaliteta stočne hrane i komponenti koje se u njoj nalaze zavisi uspešnost jedinki u dostizanju ciljeva u proizvodnji. Upravo iz tog razloga, fizički kvalitet i sadržaj zastupljenih hranljivih materija u njoj moraju biti često kontrolisani. Kako biste bili sigurni da Vaši brojleri, bilo da su još uvek mladi pilići ili već oformljene jedinke, unose kvalitetnu hranu potrebno je ili imati kvalitetnu sopstvenu proizvodnju ili je poručivati od pouzdanih dobavljača.

Postojanje sopstvene proizvodnje omogućava obezbeđivanje sigurno dobre smeše sa odgovarajućom količinom hranljivih materija, a da se uz to i smanjuje mogućnost kontaminacije hrane prilikom skladištenja kod dobavljača, transporta do farme itd. Kompanija Pile Prom se od 1995. godine bavi proizvodnjom stočne hrane za sopstvene potrebe i manjim delom prodajom u svom maloprodajnom objektu.

 

Pile Prom Logo

AAA Logo