Tov

Koliko traje tov brojlerskih pilića?

Koliko traje tov brojlerskih pilića?

Vreme koje je potrebno za tov brojlerskih pilića zavisi u potpunosti od odluke odgajivača. Ukoliko postoji potreba za brzim postizanjem pilića spremnih za klanje, tov će trajati 39 do 42 dana. Sa druge strane, ukoliko odgajivač želi da postigne veće težine tovnih pilića – od 3,5kg na više tov mora trajati preko 56 dana. U zavisnosti…

Hrana za tov brojlera

Hrana za tov brojlera

Postoje dva veoma važna faktora u vezi sa ishranom koji utiču na kvalitet i isplativnost tova brojlera, a to su kvalitet hrane za tov brojlera i period tokom kojeg se daje određena vrsta hrane, odnosno određena smeša. Vrsta hrane za tov brojlera i njen oblik zavisi od tipa tova za koji se uzgajivač opredeli. Postoje dva…

Zdravstvena zaštita tovnih pilića

Zdravstvena zaštita tovnih pilića

Visoki standardi biosigurnosti u kombinaciji sa ispravnim menadžmentom će obezbediti da se kod živine smanjuju zdravstveni problemi i smanji gubitak u proizvodnji. Ukoliko primetite smanjenu konzumaciju hrane ili vode ili pak produženo vreme konzumacije, proverite zdravlje svojih brojlera. To su najčešće jedni od prvih simptoma bolesti. Stoga, kako biste bili u mogućnosti da na vreme…

Pile Prom Logo

AAA Logo