Koliko traje tov brojlerskih pilića?

Trajanje uzgoja tovnih pilića

Vreme koje je potrebno za tov brojlerskih pilića zavisi u potpunosti od odluke odgajivača. Ukoliko postoji potreba za brzim postizanjem pilića spremnih za klanje, tov će trajati 39 do 42 dana. Sa druge strane, ukoliko odgajivač želi da postigne veće težine tovnih pilića – od 3,5kg na više tov mora trajati preko 56 dana.

U zavisnosti od vrste tova za koju se odgajivač odluči, razlikuje se i način njihove ishrane. Tokom kraćeg tova koriste se četiri smeše hrane koje obezbeđuju pravilan i ravnomeran rast tovnih pilića. Duži tov zahteva samo tri smeše hrane, ali se prva vrsta daje duže kako bi se obezbedio rast skeleta dovoljnog za pile od 3,5kg.

Uslovi u kojima se pilići odgajaju konstantno se moraju prilagođavati njihovim potrebama. Program svetla, ventilacija i potrebna temperatura takođe moraju pratiti razvoj pilića.

Pile Prom Logo

AAA Logo