O nama

Pile Prom Kovilj

Vizija i misija

Vizija Pile Prom-a je:

 • da bude lider na prostorima Vojvodine i uže Srbije u proizvodnji i isporuci jednodnevnih pilića, priplodnih jaja i odgojenih roditeljskih parova,
 • da kvalitet naših proizvoda bude prepoznatljiv na tržištu, da oni budu poželjni za sve korisnike i da ih proizvodimo u dovoljnim količinama,
 • da proširujemo tržište za naše proizvode, da dostignemo genetski potencijal u proizvodnji i poboljšavamo zdravstveni status jata,
 • da podignemo na najviši nivo organizaciju rada naše kompanije,
 • da jedan od procesa bude i tov pilića po kojem ćemo biti prepoznatljivi na tržištu i
 • da zaposlene motivišemo na davanje maksimalnog učinka i omogućimo im napredovanje.

Misija Pile Proma-a je:

 • da stalno povećava zadovoljstvo svojih korisnika stvarajući proizvode sa težištem na odličnom i prepoznatljivom kvalitetu i bezbednosti, da ih porizvodi i isporučuje u dovoljnim količinama i u predviđenim rokovima,
 • da kroz stalni kontakt uočavamo potrebe svojih postojećih korisnika  i adekvatno odgovorimo na njih, te da privlačimo nove korisnike,
 • razvijanje korektnih i uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima,
 • da korišćenjem najnovijih saznanja i tehnologije poboljšavamo kvalitet i bezbednost proizvoda,
 • rast i razvoj preduzeća, a time i ostvarivanje dobiti za vlasnika,
 • da stvorimo takvu atmosferu i uslove za rad koji će podstaći davanje maksimalnog učinka na svim nivoima i u svim delovima firme,
 • da stvorimo takve uslove koji će podstaći sve zaposlene da se aktivno uključe u ostvarivanje ciljeva organizacije u svom delokrugu rada i
 • zadovoljenje društvenih potreba

Istorijat

Godine 1973. u okviru domaćinstva počela je proizvodnja pilića u inkubatorima malog kapaciteta. Jaja su kupovana u seoskim domaćinstvima koja su vakcinisala živinu, a rase su bile New Hempshire i Vayotroc, te pilići koji su bili namenjeni za držanje po dvorištu.

Dve godine kasnije proširen je kapacitet proizvodnje novim inkubatorom kapaciteta 16200 jajčanih mesta. Kasnije je kupljena još jedna mašina istog kapaciteta. Proizvodnja je tekla samo u prolećnoj sezoni (kraj februara do kraja maja) za korisnike u okolini i na pijacama.

Od 1976. godine proizvode se pilići rase Ross i Hybro.

Godine 1990. uvezene su iz Holandije nove inkubatorske mašine renomirane firme Pass Reform. U to vreme je iz godine u godinu rasla potražnja za jednodnevnim pilićima za tov, pa smo shodno tome i povećavali kapacitete.

Nekoliko godina kasnije pokrenuta je proizvodnja stočne hrane u mešaoni u okviru firme. Obzirom na to da je bilo teško kupiti kvalitetna priplodna jaja u periodu godine kada je najveća potražnja, bilo je potrebno izgraditi farmu većeg kapaciteta. To je i urađeno 1998. godine kada je izgrađena nova farma za odgoj i eksploataciju (FB-1 hale I-IV).

Tri godine kasnije, završen je novi objekat (F B1 i B2) namenjen isključivo za eksploataciju jata. Nakon 6 godina izgrađena je inkubatorska stanica na novoj lokaciji i farma za odgoj sa dva spratna objekta. Nabavljena su automatska gnezda i rešetkasti podovi koji su postavljeni u objekte na farmi Silos i Budisava 2.

Tokom 2017. godine izgrađene su još dve hale na farmi B2 za eksploataciju, čime je povećan kapacitet proizvodnje priplodnih jaja.

Firma trenutno posluje sa 64 zaposlenih radnika i nekoliko saradnika različitih profila stručnosti.

Tokom četrdesetak godina predanog rada u oblasti živinarstva Pile Prom d.o.o. je postao jedan od većih proizvođača.

Pile Prom Logo

AAA Logo