Zdravstvena zaštita tovnih pilića

Zdravstvena zaštita tovnih pilića

Visoki standardi biosigurnosti u kombinaciji sa ispravnim menadžmentom će obezbediti da se kod živine smanjuju zdravstveni problemi i smanji gubitak u proizvodnji.

Ukoliko primetite smanjenu konzumaciju hrane ili vode ili pak produženo vreme konzumacije, proverite zdravlje svojih brojlera. To su najčešće jedni od prvih simptoma bolesti. Stoga, kako biste bili u mogućnosti da na vreme otkrijete pojavu bolesti, bilo bi dobro da vodite dnevnik (štalska lista) u vezi sa količinom hrane i vode koju dnevno unosi Vaše jato, količinom uginuća i drugih podataka u vezi sa proizvodnjom. Na osnovu nje ćete brže i lakše otkriti potencijalne probleme.

Vakcinacija tovnih pilića

Vakcinacija tovnih pilića poboljšava njihov imunitet (stvara im antitela protiv izvesnih patogena). Zahvaljujući njoj, jedinke će biti zaštićene od infekcija tom vrstom uzročnika i omogućiti zaštitu.

Neke od najčešćih bolesti jesu Marekova bolest, Njukastl bolest, infektivni bronhitis, infektivna anemija, boginje, salmonela, mikoplazma, crevne gliste, Gumboro bolest (infektivna Burzalna bolest), avijarni encefalomijelitis, kokcidoza itd. Sve one mogu se suzbiti vakcinacijom.

Za potrebnu vakcinaciju pilića, što se tiče odabira i načina primene, obratite se stručnoj službi (veterinarima).

Program vakcinacije tovnih pilića

Najčešće se po prijemu pilića obavi tzv. prijemna terapija kada brojleri dobiju probiotike i kompleks vitamina. Posle svake vakcinacije potrebno je vitaminizirati brojlere.

Tačan program vakcinacije tovnih pilića izrađuje veterinarski institut ili ovlašćena veterinarska služba, ali okviran plan vakcinacije obuhvata:
1. dana – vakcina protiv infektivnog bronhitisa koja se daje sprej metodom
12. dana – ponavlja se vakcina protiv infektivnog bronhitisa
14. dana – kroz vodu za piće daje se vakcina protiv Gumboro bolesti
17. dana – vakcina protiv atipične kuge peradi – daje se sprej metodom
21. dana – ponavlja se vakcina protiv Gumboro bolesti

Ovaj program vakcinacije je promenljiv u zavisnosti od potreba jata.

Pile Prom Logo

AAA Logo