Jednodnevni tovni pilići koji se proizvode u Pile Prom-u

Tovni pilići koji se uzgajaju u Pile Prom-u

Proizvodnja i prodaja jednodnevnih tovnih pilića u Pile Prom-u je maksimalno unapređena i automatizovana kako bi se postigao najbolji rezultati. U Pile Promu se proizvode jednodnevni tovni pilići od matičnog jata koje je odgojeno u Pile Promu i priplodnih jaja proizvedenih na vlastitim farmama. Zastupljeni su hibridi Cobb500 i Ross 308.

Karakteristike jednodnevnih pilića koji se proizvode u inkubatorskoj stanici Pile Prom

Tovni pilići Ross 308 zadovoljavaju zahteve kupaca koji žele živinu sa konstantno dobrim sposobnostima za visoki prirast i imaju sposobnost da ispune širok spektar zahteva potrošača.

Cobb 500 predstavlja najefikasniju brojlersku liniju i ima najnižu konverziju hrane, najbolju stopu prirasta i randman mesa.

Kako imamo sopstvenu proizvodnju stočne hrane, možete biti uvereni da će jednodnevni tovni pilići, utovljeni pilići i matična jata iz Pile prom-a biti vitalna i zdrava živina, hranjena isključivo kvalitetnom, prirodnom hranom. Isto tako, priplodna jaja dobijena iz ovih jata biće sa visokim stepenom leženja.

Želeći da maksimalno izađemo u susret kupcima našeg proizvoda dostavu jednodnevnih pilića vršima u klimatizovanim vozilima, na kućnu adresu, odnosno u objekat kupca.

Pile Prom Logo

AAA Logo