Proizvodnja jednodnevnih pilića – inkubiranje

Valivost kod brojlerskih pilića

Leženje predstavlja broj pilića koji se izlegnu iz jaja.

Za postizanje maksimalnog procenta leženja, potrebno je voditi računa o ishrani i uslovima u kojima se odgaja jato iz kojeg će se priplodna jaja dobiti, a zatim, kada kokoška snese jaje, neophodno je oprezno njima upravljati. Leženje zavisi od spoljnih uslova prilikom sakupljanja jaja, dezinfekcije, prevoza, skladištenja, predgrevanja i inkubacije. Bilo kakva greška dovodi do smanjenog procenta leženja, ali i do promene u kvalitetu izleženih pilića.

Takođe, procenat leženja zavisi i od starosti jata. Sa starenjem jata, procenat leženja opada.

Uz adekvatne uslove, u proseku kod mlađih jata, leženje iznosi oko 90%. Sa starenjem jata, ovaj procenat počinje da opada.

Obzirom na optimizovane uslove koji se nalaze u objektima farmi Pile Prom-a i inkubatorskoj stanici, leženje prati pomenute procente. To je ujedno i garancija kvaliteta dobijenih priplodnih jaja i jednodnevnih brojlerskih pilića.

Pile Prom Logo

AAA Logo